VSV-NEE!

Met een startkwalificatie op zak gaan jongeren met meer toekomstperspectief de arbeidsmarkt op en de samenleving in. Het geeft hen een goede uitgangspositie om zich verder te ontwikkelen. Bestrijden van schooluitval is ook het tegengaan van maatschappelijke uitval. Jongeren met een startkwalificatie zijn later minder vaak werkloos en maken minder gebruik van voorzieningen, dan jongeren zonder startkwalificatie. Scholing geeft jongeren bovendien een status en meer zelfvertrouwen: daarmee zijn ze minder vatbaar voor de invloed van bijvoorbeeld loverboys, drugsdealers of ronselaars en zullen ze minder vaak in de criminaliteit belanden.

Scholen en gemeenten in de regio Haaglanden hebben de handen in een geslagen om voortijdig schoolverlaten (vsv) steeds verder terug te dringen, zodat zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie het onderwijs verlaten en daarmee een passende plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden.

Op deze website vindt u alle informatie over de activiteiten in de regio Haaglanden om voortijdig schoolverlaten (vsv) terug te dringen.

‘Aanval op Schooluitval’ als basis voor regionale inzet

Sinds 2002 zet het rijk in met de “Aanval op Schooluitval” en met succes. Door afspraken te maken met scholen en gemeenten op regionaal niveau, door te monitoren en te publiceren over de resultaten en de ‘best practises’, en door middelen beschikbaar te stellen aan scholen en gemeenten voor preventieve en curatieve maatregelen, is het aantal voortijdig schoolverlaters de afgelopen jaren sterk gedaald (van 71.000 in 2002 naar maximaal 25.000 in 2016. En dat is gelukt! Op de website van het ministerie van OCW vindt u uitgebreide informatie over de landelijke inzet.

Aanscherping streefcijfers én uitbreiding doelgroep in 2016:

In 2016 zijn er weer nieuwe afspraken gemaakt en is de lat op maximaal 20.000 vsv’ers in 2021 gelegd. Maar ook is de doelgroep uitgebreid. Vanaf 1 oktober 2016 moet ook worden ingezet op de monitoring en ondersteuning van zogenaamde ‘kwetsbare jongeren’ (jongeren afkomstig uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs). Dat zijn jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen, maar wel extra ondersteuning nodig hebben om een plek op de arbeidsmarkt te vinden en te houden.

De nieuwe afspraken met het rijk hierover zijn vastgelegd in de Regionale vsv-agenda Haaglanden 2017-2020. Deze samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en rijk in de RMC-regio Haaglanden is op 21 september 2016 door de bestuurders (wethouders Onderwijs en onderwijsbestuurders vo en mbo) bekrachtigd. Het is het vervolg op het VSV-convenant 2012-2015 en uitgevoerd onder de vlag van het rijksbeleid Aanval op schooluitval. In de Regionale vsv-agenda Haaglanden 2017-2020 staat beschreven welke bijdrage vanuit de regio Haaglanden te verwachten is.

 

VSV-nieuwsbrief 7 september 2017

IntroDe vakantie is voorbij. Een nieuw schooljaar is gestart waarin we gezamenlijk actief aan de slag gaan om alle leerlingen binnenboord te houden! Met deze nieuwsbrief ontvangt u een terugblik op de VSV-conferentie die in juni plaatsvond.

 

Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen.

VSV-conferentie 18 mei 2017

‘Expeditie VSV-Nee: met maatwerk naar de top’

Op 18 mei heeft de VSV-Nee conferentie ‘Met maatwerk naar de top’ plaatsgevonden. Het was een druk bezochte conferentie waar vele ideeën naar voren werden gebracht en waar volop werd gediscussieerd met de panelleden en de zaal. Na afloop werd de netwerkborrel druk bezocht. Binnenkort wordt een verslag van deze middag via de VSV-Nee nieuwsbrief verspreid. Dit verslag wordt ook op deze website geplaatst. Als u nieuwsgierig bent in de foto’s die op deze middag zijn gemaakt, dan kunt u die hier terugvinden.

 


 Visitekaartjes

Hier vindt u de ‘visitekaartjes’ die tijdens de conferentie door Pascalle Karthaus zijn opgetekend.